Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Säätiö

Ilveskodin toiminnan tausta

Hämeenlinnan kaupunki ja Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri perustivat Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön vuonna 1987. Ilveskoti aloitti toimintansa vuonna 1991 ja palvelutalo Ilvesmaja vuonna 1996. 

Säätiön virallinen nimi on Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiö sr ja aputoiminimi on Ilveskoti. 

Säätiö on Kanta-Hämeen Hyvinvointialueen, Hämeenlinnan kaupungin ja Valtiokonttorin sidosyksikkö, ja näiden tahojen edustajat muodostavat säätiön hallituksen. Hallituksen puheenjohtaja on Mika Penttilä.

Ilveskoti on osa Kanta-Hämeen hyvinvointialuekonsernia, Oma Hämettä.

Ilveskodin toiminnasta vastaa johtaja Liisa Lähteenmäki ja terveydenhuollon toiminnasta vastaava johtaja on ylilääkäri Seppo Hakulinen.

Ilveskoti on yksityinen terveydenhuollon laitos, kuntoutuslaitos ja -sairaala. Säätiön sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville. 

Ilveskodissa on ollut sertifioitu laatujärjestelmä vuodesta 2005 lähtien. Ilveskodin laatulupaus on tuottaa asiakkaiden tarpeista lähtevää, vaikuttavaa kuntoutusta ja hoitoa.