Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Sotiemme veteraaneille

Ilveskoti tarjoaa sotainvalideille kaikkia Valtiokonttorin määrittelemiä palveluita. Käytetyimmät palvelut ovat:

  • laitoskuntoutus
  • intervallihoito
  • päivätoiminta
  • laitoshoito
  • päiväkuntoutus
  • kotikuntoutus

Veteraaneille kunnat hankkivat lähinnä laitoskuntoutusta ja Hämeenlinna myös päiväkuntoutusta sekä tuettua kotona kuntoutumista.  

Ilveskodista saa veteraanirahalla päivätoimintaa, ateriapalvelua ja tuettua kotona kuntoutumista.

Ilveskoti huolehtii sotainvalidien vuositarkastuksista. 

Palveluneuvoja sotiemme veteraanien palveluksessa 

Ilveskodin palveluneuvoja kartoittaa palveluiden tarpeen, järjestää tarvittavat palvelut ja avustaa sotilasvammalain mukaisten etuuksien hakemisessa. Tärkeä osa palveluneuvojan työtä ovat asiakaskäynnit ja yhteistyö sotainvalidiosastojen kanssa. Palveluneuvoja myös tiedottaa etuuksista ja tekee tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa - esimerkiksi kotikäyntejä kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Palveluneuvoja avustaa myös veteraanien sotilasvammalakiin liittyvissä asioissa. Palveluneuvoja auttaa myös kuntien ja terveyskeskusten toimijoita veteraaniasioissa.

Palveluneuvoja Kaisa Kantanen ottaa vastaan asiakkaita Ilveskodissa sekä puhelimitse  040 527 1697.

Sotainvalidien laitoshoito - tavoitteena hyvä ja turvallinen elämä

Ilveskoti tarjoaa laitoshoito- ja intervallihoitoa sekä päivätoimintaa sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 10%. Laitoshoito sisältää asiakkaan tarpeen mukaista hoitoa, virkistystä, toimintaa ja kuntoutusta. Laitoshoidossa olevan sotainvalidin puoliso voi päästä Ilveskodin laitoshoitoon kunnan maksusitoumuksella.

Ilveskodissa on hyvät valmiudet sairaala- ja saattohoitoon.

Päivätoimintaa on tarjolla myös Hämeenlinnan ja Janakkalan veteraaneille!