Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Kuntoutus

Ilveskodin erityisinä osaamisalueina ovat ortopedinen, geriatrinen ja neurologinen kuntoutus. 

Sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija. Kuntoutumisen tavoitteena on, että luottamus omiin voimiin palautuu ja pääset palaamaan kotiin jatkamaan omaa elämääsi. Koti ja perhe sekä läheiset ovat tärkeitä voimavaroja, jotka otetaan huomioon myös kuntoutumisessa.

Kuntoutus Ilveskodissa:

  • Edistää terveyttä ja toimintakykyä,
  • Auttaa löytämään ratkaisuja sairauden tai vammautumisen tuomiin muutoksiin, ja
  • Tukee uusien taitojen tai arjessa selviytymisen keinojen opettelussa.

Ilveskodin moniammatillinen toimintatapa sopii erityisesti monisairaiden asiakkaiden kuntoutumisen tukemiseen.

Yksilöllistä palvelua

Ilveskodissa kuntoutusta toteutetaan monimuotoisesti yksilöllisesti ja ryhmissä, avo- ja laitosmuotoisena. 

Ilveskodin moniammatillisen kuntoutustiimin palvelut:

  • Lääkärintutkimukset ja -hoito
  • Fysioterapia
  • Sairaanhoito
  • Toimintaterapia
  • Ravitsemushoito
  • Laboratorio- ja muut tutkimukset

Meille voi tulla lähetteellä, maksusitoumuksella tai omalla kustannuksella. Maksusitoumuksen voi antaa kunta, kaupunki, terveyskeskus tai vakuutusyhtiö sekä eri järjestöt kuten Sotainvalidien Veljesliiton osastot, veteraanijärjestöjen osastot tai Lotta Svärd. Sotainvalidi saa maksusitoumuksen Valtionkonttorilta. Hämeenlinnan kaupungin kuntoutujat tulevat pääasiassa keskussairaalasta.

Kysymyksiä?

Kysymyksiisi vastaa asiakassihteerimme. Ota yhteyttä tästä! Asiakassihteeri palvelee kaikissa kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä ja myös lähettää jokaiselle kuntoutujalle kutsun ja esitietolomakkeen ennen jakson alkamista.