Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Miten tullaan Ilveskotiin?

Kuntoutukseen

Hämeenlinnan kaupunki hankkii kuntoutusta Ilveskodista 12 asiakkaalle kerrallaan.  

Asiakkaat tulevat pääosin keskussairaalasta kotiutushoitajien ohjaamana. Asiakkaat ovat eri syistä kuntoutusta ja hoitoa tarvitsevia työikäisiä sekä ikääntyneitä.

Hoivaan

Ilveskoti tarjoaa lyhytaikaista hoivaa hämeenlinnalaisille ikääntyneille ja vammaispalvelun asiakkaille. Paikkoja on rajoitetusti.

Terveysasemalle

Ilveskodissa toimii valinnanvapausmallin mukainen terveysasema. Asiakkaat ovat pääosin ikäihmisiä, keski-ikä on 76 vuotta. Lisää asiakkaita mahtuu!

Päivätoimintaan  

Ilveskodin päivätoiminnan asiakkaat ovat pääosin sotainvalideja ja veteraaneja.

Omaishoitoperheiden tuki

Suunnitelmissa on omaishoidon starttipaketti hämeenlinnalaisille.