Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Ilveskodin kuntoutus


Kuntoutumaan Ilveskotiin

Meille voi tulla lähetteellä ja maksusitoumuksella tai omalla kustannuksella. Maksusitoumuksen voi antaa kunta, kaupunki, terveyskeskus tai vakuutusyhtiö sekä eri järjestöt kuten Sotainvalidien Veljesliiton osastot, veteraanijärjestöjen osastot tai Lotta Svärd. Sotainvalidi saa maksusitoumuksen Valtiokonttorilta.

Hämeenlinnan kaupungin ohjaamat asiakkaat

Hämeenlinnan kaupunki hankkii Ilveskodista kuntoutusta ja sairaalahoitoa. Asiakkaat tulevat pääosin keskussairaalasta ja asiakkaat kuntoutukseen ohjaa kotiutushoitaja keskussairaalasta. Kaupunki laskuttaa Ilveskodin hoitopäivämaksut. Hoito Ilveskodissa kerryttää maksukattoa. Katso tekonivelleikkuksen palvelupolku Kanta-Hämeen keskussairaalan sivuilta!

Hämeenlinna hankkii Ilveskodista myös lyhytaikaishoivaa. Lyhytaikaishoivaan kuuluu hyvä perushoito ja Ilveskodin ryhmätoiminta. Yksilöterapiaa ja lääkäripalveluja voit saada omalla kustannuksellasi. Muista kertoa toiveistasi mielellään jo ennen jakson alkua. 

Matkakustannusten korvaus

Sairauden hoidosta tai kuntoutuksen vuoksi aiheutuneista matkakustannuksista voit saada korvausta Kelasta. Lisätietoja saat Kelan verkkosivustolta. Jos vakuutusyhtiö maksaa kuntoutuksesi, kysy matkakorvauksesta vakuutusyhtiöltäsi.

Kuntoutuja Ilveskodissa

Ilveskodin neuvonnassa Sinut ottaa vastaan asiakassihteerimme, joka opastaa eteenpäin. Hoito-osasto ja asiakashuoneet ovat toisessa kerroksessa. Asiakashuoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita, joissa kussakin on omat wc- ja suihkutilat. 

Vierailijat ovat tervetulleita Ilveskotiin. Kaikki Ilveskodin oleskelutilat ovat Sinun ja läheistesi käytössä.  

Ravitsemus

Ravitsemushoito on osa kuntoutusta - jos ei syö kunnolla, voi tervehtyminen hidastua.

Ruokasalissa annostelet itse ruokasi. Tarjoilijat auttavat tarpeen mukaan. Hoito-osaston ruokasalissa syödään silloin, kun ruokailussa tarvitaan enemmän apua ja valvontaa.   

Vieraasi ovat myös tervetulleita kahville ja syömään.

Asiakaspalaute

Anna palautetta toiminnastamme jo jakson aikana. Kaikki palaute on meille tärkeää palvelumme kehittämisen kannalta.

Ja muista kysyä, jos jokin asia on jäänyt epäselväksi - me kaikki autamme ja neuvomme!

Kuntoutussuunnitelma

Sinun omat tavoitteesi ovat lähtökohtana kuntoutussuunnitelmalle, jonka teette lääkärin ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Läheisesi ovat tervetulleita neuvonpitoon. 

Kuntoutus alkaa lääkärin, fysioterapeutin ja sairaanhoitajan vastaanotoilla. Tutkimuksia täydennetään tarpeen mukaan esimerkiksi laboratorio-, röntgen- tai vaikkapa muistitutkimuksilla.

Kuntoutussuunitelma kattaa lääkärintutkimuksen ja hoidon, sekä tarvitsemasi fysio- ja toimintaterapian, sairaanhoidon ja ravitsemushoidon sekä tarvittavat tutkimukset. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti kuntoutusjakson aikana.

Fysioterapia

Kuntoutusjaksolla Sinulla on oma fysioterapeutti. Fysioterapeutti selvittää, millaisia arjen haasteita sekä toiminta- ja liikuntakykyä rajoittavia ongelmia kohtaat arjessasi, ja auttaa löytämään niihin parhaat ratkaisut. Fysioterapiassa tarkistetaan liikkumisen apuvälineet ja apuvälineiden tarve.

Fysioterapia toteutetaan yksilö- ja ryhmämuotoisena oman kuntoutussuunnitelmasi mukaan.

Kuntoutusjakson aikana ja kotiuduttuasi fysioterapeuttisi tekee tarpeen mukaan kotikäynnin. 

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on etsiä ratkaisuja arjen hoitamiseen silloin, kun sairaudet tai vammautuminen ovat tuoneet elämääsi uusia haasteita. 

Toimintaterapeutti tekee erilaisia testauksia, joilla selvitetään tarkemmin tilannettasi. Terapeutti tekee tarpeen mukaan kotikäyntejä ja kartoittaa apuvälineiden tai kodin muutostöiden tarvetta, usein yhdessä fysioterapeutin kanssa.

Ryhmätoiminta

Ohjattu ja omaehtoinen toiminta Ilveskodissa edistää monipuolisesti kuntoutumista ja sillä on tärkeä merkitys myös yhdessäolon ja voimien kokoamisen kannalta. 

Ryhmätoimintana toteutuu useita ryhmiä päivittäin kuntosaliryhmistä bingoon. Ryhmiä vetävät fysioterapeutit, toimintaterapeutti, kuntohoitajat ja viriketoiminnan ohjaaja. Sinulla voi olla viriketoiminnan ohjaajan kanssa yksilötapaamisia, joissa harjoitetaan kädentaitoja tai vaikkapa tietokoneen käyttöä.     

Jakson päättyessä

Hoitojakson päättyessä arvioidaan jakson tuloksia ja saat ohjeita ja evästystä kotiin viemiseksi. Lääkäri kirjoittaa tarvittavat reseptit (eResepti), jatkohoitolähetteet tai lääkärinlausunnot ja todistukset.

Kirjallinen hoitoseloste lähetetään sinulle kuntoutusjakson päätyttyä, sotainvalidien osalta myös Valtiokonttorille ja asiakkaan luvan perusteella jatkohoidosta huolehtiville. Sairaskertomustietosi kirjautuvat Kanta-Hämeen yhteiseen sairauskertomusjärjestelmään.

Sotainvalidien vuositarkastukset

Vähintään 10 % sotainvalidille voidaan jakson yhteydessä asiakkaan kanssa erikseen sovittaessa tehdä Valtiokonttorin vuosittain kustantama yleisen terveydentilan vuositarkastus.