Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

Ajankohtaista

OMAISTEN JA LÄHEISTEN VIERAILUT ILVESKODISSA                                Päivitetty 10.7.2020

Vaikka Kanta-Hämeen tartuntatilanne on varsin rauhallinen, ei epidemia ole ohi. Vierailut ovat asiakkaillemme tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on suojata kaikkia asiakkaitamme tartunnoilta. Vierailut tulee sopia etukäteen niin, että ne voidaan turvallisesti toteuttaa.

Rajoitukset:

1) Vierailijoilla perheenjäsenineen ei saa olla hengitystie- tai vatsainfektioiden oireita eikä hän saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa tai sairastanut koronan alle 4 viikkoa aiemmin.

2) Vierailuaika on kello 14 – 18.

Vierailijoiden määrä saa olla korkeintaan 2 henkilöä ja vierailuaika ei saisi ylittää 30 minuuttia.

Tapaamiset järjestetään turvallisuudesta huolehtien piha-alueella.

Jos sää ei salli ulkona vierailuja, on parasta harkita vierailun siirtämistä.

Hoito-osaston tiloissa voi vierailla vain saattohoitotilanteissa. 

3) Asiakkaan ja vierailijan tulee pitää riittävää suojaetäisyyttä toisistaan koko vierailun ajan. Vierailijoiden tulee suojautua suu-nenäsuojuksella. Sisätiloissa vierailijoiden tulee lisäksi desinfioida kädet ja laittaa suojakäsineet ennen suu-nenäsuojan asettamista.

 Hyvä vierailija! Olethan luottamuksemme arvoinen ja noudatat ohjeita!

10.7.2020 Liisa Lähteenmäki

 

Tiedote hämeenlinnalaisille asiakkaille hoitopäivämaksuista vuonna 2020

 Vuodesta 2020 lähtien Ilveskodin hoitopäivämaksujen laskutuksesta huolehtii Hämeenlinnan kaupunki.

Hoitopäivämaksun määrän päättää Hämeenlinnan kaupunki. Hoitopäivämaksu on 48,90 euroa ja maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa vuorokaudessa.

Ilveskodin hoitopäivämaksut kerryttävät maksukattoa samoin kuin julkinen terveydenhoito.  

Terveydenhuollon maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2020-2021 maksukatto on 683 euroa vuodessa.

Maksukaton täytyttyä lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään enintään 22,50 euron hoitopäivämaksu (2020-2021).

Miten on toimittava, kun maksukatto täyttyy?

  • Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.
  • Todistuksen maksukaton täyttymisestä antaa terveyskeskus tai muu julkinen terveydenhuolto.

Terveydenhoito seuraa maksukaton kertymistä myös yhteisen sairaskertomusjärjestelmän avulla. Pidä kuitenkin itse huolta maksukaton kertymisestä varsinkin, jos olet ollut hoidossa muualla kuin Kanta-Hämeen alueella.

Rintamaveteraanien oikeus kotona asumista tukeviin palveluihin muuttui 1.11.2019

MRSA Ilveskodissa

MRSA eli metisilliinille resistentti Staphylococcus aureus on tietyille antibiooteille vastustuskykyinen stafylokokkibakteeri. MRSA -infektioiden hoitoon löytyy kuitenkin tehoava antibiootti, eivätkä oireettomat kantajat yleensä tarvitse hoitoa.  

Epidemian torjuntatoimia on toteutettu yhteistyössä Kanta-Hämeen keskussairaalan sairaalahygieniayksikön kanssa. Keskeisimpiä toimenpiteitä ovat käsihygienian tehostaminen, asiakkaiden sijoittaminen eri tiloihin sekä altistuneiden seulonta. Myös siivouksen ja välinehuollon käytännöt on käyty läpi. Epidemia ei ole vaikuttanut asukkaiden arkeen tai potilasliikenteeseen.

Ilveskodissa löydettiin vuonna 2017 ensimmäinen MRSA-bakteerin kantaja ja kyseinen, Suomessa harvinainen MRSA-kanta on löytynyt nyt yhteensä 16 henkilöltä. Kolmella henkilöllä on ollut leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen yhteydessä ilmennyt haavainfektio. Pääosa tapauksista on epidemiaselvityksen yhteydessä löytyneitä oireettomia kantajia, kuten MRSA-epidemioissa on tavallista.

Kaikkia Ilveskodin asiakkaita koskeva seulonnat toteutetaan sairaalahygieniayksikön ohjeiden mukaan.

 

 


Toimintakertomus vuodelta 2019

27.4.2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019     1.    Toiminnan tarkoituksen toteutuminen   Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sr sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää, omistaa ja hallitsee toiminnan kannalta tarpeellisia toimitiloja. Säätiö […]

Lue lisää...


Toimintakertomus vuodelta 2018

9.9.2019

Toiminnan tarkoituksen toteutuminen Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sr sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää, omistaa ja hallitsee toiminnan kannalta tarpeellisia toimitiloja. Säätiö on hankintalain mukainen sidosyksikkö, jonka hankintayksikköjä […]

Lue lisää...


Sotainvalidien laitoshoidon raja alenee

2.1.2019

Sotilasvammalaki (404/1948) muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että sotiemme 1939–1945 johdosta vammautuneet tai sairastuneet pääsevät Valtiokonttorin korvaamaan laitoshoitoon, jos heidän haitta-asteensa on 10 % tai enemmän. Aiemmin laitoshoitoon pääseminen on edellyttänyt 20 %:n haitta-astetta. Valtiokonttori on määrittänyt sotainvalidien haitta-asteet hakemuksen ja lääkärinlausuntojen perusteella. Laitoshoitoa antavat Valtiokonttorin kilpailuttamat laitokset, kuten Ilveskoti. Laitoshoitoon haetaan maksusitoumus Valtiokonttorilta. Lakimuutos koskee […]

Lue lisää...


Omaishoitoperheille

8.11.2018

Tervetuloa Ilveskotiin omaishoidon tuen päiviin Päivät on tarkoitettu uusille omaishoitajille ja ne sisältävät omaishoitajan hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä luentoja ja tapaamisia, joiden tavoitteena on tukea omaishoitajan tehtävää ja omaishoidon onnistumista. Ensimmäisen päivän ohjelmassa on omaishoidon koordinaattorin puheenvuoro sekä omaishoitajan tapaamiset sairaanhoitajan ja fysioterapeutin kanssa. Toisena päivänä on yhteistä ohjelmaa, joka liittyy arjen sujumiseen, kuten ravitsemukseen, […]

Lue lisää...


Sotainvalidien ansioristit

23.8.2018

  Ansioristi myönnetään tunnustukseksi erittäin ansiokkaasta toiminnasta Suomen sotainvalidien hyväksi. Ansioristejä on myönnetty vuodesta 1958 lähtien. Sotainvalidien palveluneuvoja Ulla Kannistolle myönnettiin ansioristi ansiokkaasta toiminnasta sotainvalidien hyväksi elokuussa 2019.    

Lue lisää...


Ilveskoti kiittää!

23.8.2018

Ilveskoti on saanut tänä vuonna lahjoituksia kiitokseksi hyvästä hoidosta sekä yhden testamenttilahjoituksen. Lahjoituksin halutaan tukea sotainvalidien ja veteraanien hyväksi tekemäämme työtä. Lahjoittajia kiittäen, Liisa Lähteenmäki ja Ilveskodin väki

Lue lisää...


Miten tullaan Ilveskotiin?

2.5.2018

Kuntoutukseen Hämeenlinnan kaupunki hankkii kuntoutusta Ilveskodista 12 asiakkaalle kerrallaan.   Asiakkaat tulevat pääosin keskussairaalasta kotiutushoitajien ohjaamana. Asiakkaat ovat eri syistä kuntoutusta ja hoitoa tarvitsevia työikäisiä sekä ikääntyneitä. Hoivaan Ilveskoti tarjoaa lyhytaikaista hoivaa hämeenlinnalaisille ikääntyneille ja vammaispalvelun asiakkaille. Paikkoja on rajoitetusti. Terveysasemalle Ilveskodissa toimii valinnanvapausmallin mukainen terveysasema. Asiakkaat ovat pääosin ikäihmisiä, keski-ikä on 76 vuotta. Lisää asiakkaita mahtuu! Päivätoimintaan […]

Lue lisää...