Ilveskoti

Veteraanipolku 3

13600 Hämeenlinna

puh. 03-5706100

 

 

Kanta-Hämeen Sairaskotisäätiön sr sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tuottaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille sekä heidän puolisoilleen ja leskilleen ja tämän tarpeen väistyessä muille ikääntymisen tai sairauden tai vammautumisen vuoksi kuntoutusta ja hoitoa tarvitseville. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää, omistaa ja hallitsee toiminnan kannalta tarpeellisia toimitiloja.

Säätiö on hankintalain mukainen sidosyksikkö, jonka hankintayksikköjä ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Valtiokonttori. Säätiö on osa Hämeenlinnan kaupunkikonsernia ja kaupungin strateginen säätiö. Vuoden 2023 alusta Ilveskoti siirtyi osaksi hyvinvointialuekonsernia. 

Ilveskoti on Valtiokonttorin palveluntuottaja ja puitesopimukset kuntoutus- ja hoitopalveluista ovat voimassa 31.12.2028 asti.

Ilveskoti toimii aktiivisesti sotiemme veteraanien ja muiden ikäihmisten kuntoutuksen ja hoidon kehittämisessä. Erityistä osaamista Ilveskodissa on ortopedisessa ja neurologisessa kuntoutuksessa.

Säätiön toimitilat ovat Ilveskoti ja palvelutalo Ilvesmaja. Toiminta Ilveskodissa alkoi vuonna 1991 ja Ilvesmajassa 1996.